Expoziție-Concurs
Lumea pe care o descoperi

Expoziție-concurs de postere digitale pe teme de științe
2000+ echipe | 15000+ participanți

ANUL X
clasa a V-a | clasa a VI-a | clasa a VII-a | clasa a VIII-a

Despre

Concursul este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 134, Anexa 5 la OMEN nr. 5092/30.08.2019