Temele ediției 15 ianuarie 2020


Nivel – Clasa a V-a • Terra – o planetă în transformare. Litosfera

Nivel – Clasa a VI-a • Antroposfera – omul și activitățile umane: Resurse naturale și valorificarea lor. Activități economice pe Terra: Agricultura, industria, serviciile turistice pe Terra.

Nivel – Clasa a VII-a • Africa

Nivel – Clasa a VIII-a • România – Câmpiile, lunca și delta Dunării. Platforma continentală. Clima