EXPOZIȚIE-CONCURS

LUMEA PE CARE O DESCOPERI

Anul X
2021-2022

REGULAMENT

revizuit 22.02.2022 

1. DESPRE CONCURS

Lumea pe care o descoperi este o expoziție-concurs națională de postere pe teme de știință, dedicată elevilor de gimnaziu din România, coordonați de cadrele didactice de la clasă. Înscrierea în proiect este gratuită. Toate posterele care respectă tema ediției și regulamentul vor fi încărcate pe platforma online a expoziției. Astfel, proiectele elevilor vor putea fi admirate de publicul larg, iar elevii și cadrele didactice vor primi un certificat de participare digital. În a doua etapă, posterele sunt supuse votului publicului. De asemenea, există un mare premiu de creativitate, acordat de o echipă de specialiști și un premiu special (telefon mobil Allview) oferit de Terra Magazin prin tragere la sorți.

2. ORGANIZATOR

Concursul este organizat de:

  • ASOCIAȚIA ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – organizație non-guvernamentală care are ca scop promovarea și desfășurarea de programe educative, culturale, cu un portofoliu relevant de programe și concursuri educative naționale.

3. OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1 creșterea interesului pentru lectură și știință;

3.2 creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor la geografie, istorie, biologie;

3.3 cultivarea abilităților de lucru autonom și în echipă și a atitudinilor pozitive (fairplay, competitivitate etc.);

3.4 îmbunătățirea calității procesului educațional și creșterea eficienței implementării adecvate a curriculumului școlar in zona STEM (Science-Tehnology-Engineering-Math).

4. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

4.1. Se pot înscrie la Concurs elevi ai claselor V-VIII, exclusiv prin cadre didactice din învățământul gimnazial din România.

4.2. Înscrierea la Concurs se face exclusiv de către cadrul didactic coordonator, pe baza unui Formular de înscriere disponibil pe platforma on-line a Concursului, care va fi completat de cadrul didactic cu următoarele date: nume și prenume cadru didactic coordonator al elevului participant, număr de telefon mobil, adresă de e-mail, nume unitate școlară cadru didactic, localitatea în care se află unitatea școlară, județul în care se află unitatea școlară, numele și prenumele participantului/participanților, secțiunea în care se face înscrierea la concurs, creația înscrisă în concurs.

Participanții vor fi înscriși în una dintre următoarele secțiuni: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a și clasa a VIII-a.

IMPORTANT! Pentru lucrările colective/de grup, posterul va fi încărcat o singură dată, iar numele elevilor vor fi trecute în aceeași casetă și delimitate cu virgulă (”,”) sau bară (”/”). Nu vor fi acceptate înscrieri multiple ale aceleiași lucrări.

4.3. Cadrul didactic aduce la cunoștință și obține acordul elevilor și al titularilor răspunderii părintești pentru participarea la Concurs, conform prezentului Regulament.

4.4. Elevii participanți la Concurs vor realiza posterul sub supravegherea cadrului didactic coordonator (de la clasă).

4.5. Creațiile elevilor participanți la Concurs pot fi sub formă de poster care conține fotografii, infografice, text, ilustrații, hărți etc. Creațiile finale sunt fotografiate/scanate în format .png sau .jpg, de dimensiunea maximă 9 megapixeli (3024 x 3024 pixeli) și încărcate de cadrul didactic coordonator, conform prezentului Regulament. Înscrierea creațiilor în concurs este validată numai după primirea unui e-mail de confirmare pe adresa înscrisă în formular. 

4.6. Înscrierea în Concurs implică acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanții.

4.7. Toate creațiile participante în Concurs trebuie să fie redactate în limba română, respectând normele de ortografie și de punctuație.

4.8. Nu sunt permise lucrări care afișează chipul autorului sau al altor persoane. Lucrările care nu respectă acest regulament vor fi șterse.

5. DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI

5.1. Proba de Concurs constă în realizarea unui poster pe baza temei menționate în bibliografia ediției.

 

■ Înscrierea la concurs

Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic de la clasa elevilor participanți. Acesta se poate înscrie la concurs parcurgând următorii pași:

► accesează site-ul Concursului;

► completează Formularul de înscriere disponibil pe site și încarcă posterele realizate de elevi.

 

■ Transmiterea Creațiilor către Organizatori, prin încărcarea acestora, în formă electronică (scan sau foto, format .png sau .jpg), pe website-ul Concursului.

Cadrul didactic scanează/fotografiază și încarcă doar Creațiile participanților care respectă cumulat cerințele:

  1. s-au încadrat în subiectul (tema) probei de Concurs;
  2. nu conțin limbaj/imagini licențioase, elemente de violență sau discriminatorii.

■ Expunerea Creațiilor elevilor participanți

  • Vor fi afișate în Expoziția digitală de pe site-ul proiectului doar lucrările care corespund criteriilor prezentate în secțiunea de înscriere. Lucrările vor rămâne expuse pe toată perioada ediției. Pentru fiecare lucrare expusă va fi emis un Certificat de participare electronic, descărcabil de către cadrul didactic

■ Votarea Creațiilor elevilor participanți

Constă în votarea creațiilor (posterelor) pe pagina oficială a Concursului.

În perioada de votare, fiecare creație (poster) este apreciată prin apăsarea butonului „Votare” de către publicul larg. Votarea se poate face de către orice persoană care accesează pagina dedicată Concursului. Fiecare Creație dintr-o secțiune poate fi votată de o persoană o singură dată pe zi. O persoană poate vota o singură dată pe zi pentru oricâte Creații din orice secțiune/nivel.

Vor fi contorizate doar voturile exprimate de pe terminale cu IP de România. După încheierea etapei de votare, echipa LPCOD își rezervă dreptul de a descalifica sau anula voturile nevalide: exprimate de pe terminale cu IP aferent altor țări decăt România sau voturi frauduloase (realizate prin mecanisme de votare automată).

 

■ Premii

Toate proiectele (posterele) care au fost acceptate și expuse în expoziția online aferentă unei ediții, create de persoane individuale (nu de echipe!), indiferent de nivel, intră într-o tombolă al cărei mare premiu este un dispozitiv electronic (tabletă, telefon mobil etc.) oferit de Terra Magazin și Allview. Toate lucrările individuale expuse participă la tombolă pe baza ID-ului unic (nr. de intrare), iar câștigătorul este ales cu ajutorul platformei random.org. Extragerea va fi înregistrată video, pentru o mai bună transparență.

Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, creația care a obținut cele mai multe voturi ale publicului la finalul perioadei de votare va primi Premiul de Popularitate. Dacă mai multe creații au obținut același număr de voturi în cadrul unei secțiuni, fiecăreia dintre aceste creații i se va acorda această distincție. Participanții care au obținut Premiul de Popularitate vor primi o diplomă electronică, ce atestă distincția obținută. Aceasta va putea fi descărcată de cadrul didactic coordonator.

Pentru fiecare secțiune/nivel în parte, juriul de specialitate poate acorda și un Mare Premiu de Creativitate, constând în câte 200 lei (100 de lei pentru elevul participant*, respectiv 100 de lei pentru cadrul didactic coordonator). Juriul de specialitate își rezervă dreptul de a nu acorda Marele Premiu de Creativitate în una sau mai multe categorii, dacă lucrările prezentate nu se remarcă prin originalitate și relevanță deosebită pentru tema propusă. Juriul va evalua în special originalitatea proiectului/experimentului care pune în valoare tema ediției, relevanța proiectului propus relativ la tema ediției, originalitatea organizării informațiilor pe poster, surprinderea etapelor proiectului/experimentului cu fotografii ale etapelor sale.

* Dacă lucrarea câștigătoare aparține unei grupe, Organizatorul va acorda un singur premiu care va consta în produse educaționale în valoare de 100 de lei (la alegerea organizatorului).

■ Afișarea rezultatelor finale – în 7 zile de la încheierea ediției. Afișarea se face pe site-ul dedicat Concursului.

5.2. Cadrul didactic coodonator va primi pe adresa de mail cu care s-a înscris un model de Certificat de participare pe care îl va completa cu datele elevului/elevilor participanți. Cadrele didactice coordonatoare ale elevilor vor primi câte o Diplomă electronică care atestă implicarea lor în proiect în calitate de co-organizatori.

5.3. Prin înscrierea la concurs, cadrul didactic coordonator acceptă necondiționat prezentul Regulament și își exprimă acordul ca datele personale să fie reținute și introduse într‐o bază de date a organizatorilor, spre a fi utilizate pentru trimiterea documentelor necesare Concursului și a altor materiale informative utile.

5.4. Nu se acceptă contestații.

6. ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin participarea la Concurs, câștigătorii sunt de acord ca numele, prenumele și creațiile rezultate în urma susținerii probei de concurs să fie făcute publice în cadrul promovării Concursului.

7. TAXE 

NU se percep taxe de participare.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația Școli pentru un viitor verde este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 21909/2012.

Prelucrarea de către Asociație a tuturor datelor personale colectate în urma organizării acestui concurs (de la participanți și votanți) se face cu respectarea principiilor consacrate prin Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Accesați întregul regulament GDPR aici.

9. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest regulament prezintă condițiile pe care cadrele didactice și participanții la Concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acest Concurs înseamnă aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia de către participanți.