Despre

Concursul este inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 134, Anexa 5 la OMEN nr. 5092/30.08.2019