17 august 2018

Regulament original

 

1. Organizatori

Editura CD PRESS, prin publicația Terra Magazin, și Ministerul Educației Naționale, partener conform Protocolului de colaborare nr. 2309/20.11.2012; Concursul face parte din CAEN 2019/ANEXA 5/POZIȚIA 130, OMEN NR 3016/09.01.2019 Olimpiade și Concursuri Școlare.

2. Concursul

Lumea pe care o descoperi este un concurs național de cultură generală pe echipe, fără taxe de înscriere, pe teme de geografie, istorie, biologie, deschis tuturor cadrelor didactice și elevilor din învățământul gimnazial și liceal din România, în anul școlar 2018-2019.

3. Scopul

a) creșterea interesului pentru lectură;

b) creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor la geografie, istorie, biologie;

c) cultivarea abilităților de lucru în echipă și a atitudinilor pozitive (fairplay, competitivitate etc.);

d) îmbunătățirea calității procesului educațional și creșterea eficienței implementării adecvate a curriculumului școlar.

4. Cine poate participa

Orice cadru didactic, împreună cu un grup de maximum 10 elevi, dintr-o unitate școlară din România, care respectă prezentul Regulament. Cadrul didactic poate participa cu mai multe echipe de elevi. Atenție, echipele vor concura între ele! Elevii se pot înscrie într-o singură echipă. Nerespectarea acestei reguli atrage după sine descalificarea echipelor în cauză.

5. Desfășurare și durată

Durată ediția mai 2019: 17 mai 2019, ora 10:00 – 24 mai 2019, ora 10:00

Mecanismul de concurs este simplu, eficient și transparent, asigurând tuturor șanse egale. Pentru participarea în concurs nu este necesară înscrierea în prealabil.

Orice echipă care parcurge etapele prevăzute in prezentul Regulament este automat considerată înscrisă în concurs, fara a fi necesara vreo alta formalitate. Acest concurs constă într-un set de 20 de întrebări de cultură generală (din domeniile geografie, istorie, biologie), care vor fi rezolvate de elevi, în echipă, sub îndrumarea profesorului coordonator. Dintre echipele participante în concurs care au răspuns corect la toate întrebările, vor fi premiate primele trei echipe din fiecare județ și din cele 6 sectoare ale municipiului București.

Pe site-ul concursului (www.lumeapecareodescoperi.ro) vor fi afișate cu cel puțin 7 zile înainte datele de desfășurare ale fiecărei ediții.

Mecanismul de desfășurare a concursului respectă reglementările în vigoare referitoare la organizarea concursurilor, prevăzute de Ministerul Educației Naționale, conform următoarelor etape:

a) Consultarea bibliografiei și pregătirea pentru concurs a echipei profesor-elevi. Bibliografie: manuale școlare, hărți și atlase școlare, reviste școlare.

b) În prima zi de concurs, se va publica, pe site-ul lumeapecareodescoperi.ro Formularul de participare și  Chestionarul cu 20 de întrebări cu un singur răspuns.

c) Formularul de participare trebuie completat cu datele profesorului și ale elevilor participanți, județul și unitatea școlară.

d) Profesorul coordonator organizează întâlnirea echipei alese pentru participarea la concurs și supervizează completarea integrală și expedierea formularului, conform indicațiilor.

e) Termenul limită pentru completarea formularului va fi specificată punctual, pentru fiecare ediție în parte.

Nerespectarea prevederilor din REGULAMENT duce la descalificarea întregii echipe!

6. Criterii de evaluare

Evaluarea și desemnarea câștigătorilor se va face de o Comisie cu membri din partea Organizatorilor.

Se evaluează global întreaga echipă.

a) Primul criteriu de evaluare (eliminatoriu) îl constituie răspunsul corect la toate întrebările din concurs, publicate în Chestionarul cu cele 20 de întrebări.

 Orice răspuns greșit duce la descalificarea întregii echipe.

b) Al doilea criteriu de evaluare este numărul de membri ai echipei. Clasamentul se întocmește descrescător, începând de la echipa cu cei mai mulți participanți, pe fiecare județ/sector din București.

c) Al treilea criteriu îl reprezintă data și ora la care a fost completat formularul. Clasamentul se întocmește descrescător, începând de la echipa care a trimis prima Formularul, pe fiecare județ/sector din București.

7. Premii

În cadrul Concursului nu sunt oferite și nu pot fi pretinse premii în bani sau alte premii materiale și nici alte avantaje în afara celor expres indicate în prezentul Regulament.

a) Echipele participante la concurs vor primi, din partea organizatorilor, Certificate de participare Certificatele vor fi trimise pe adresa de e-mail a profesorului coordonator, indicată de acesta în formular.

Documentele vor fi trimise de către Organizator de pe adresa de email concurs@lumeapecareodescoperi.ro. Pentru a evita problemele legate de primirea documentelor, vă rugăm să adăugați această adresă în Address Book, pentru a vă asigura ca primiți mesajele noastre în Inbox.

b) Echipele câștigătoare ale locurilor I, II, III din fiecare județ și sector al Municipiului București vor primi diplomele nominale atestând poziția ocupată în clasament, respectiv premiul I, premiul II și premiul III, în format electronic, pe adresa de e-mail a profesorului coordonator, indicată de acesta în formular. Diploma este validă doar completată, semnată, ștampilată de direcțiune și însoțită de documentul oficial Clasamentul câștigătorilor concursului național Lumea pe care o descoperi, 2018-2019 (document ce va fi postat pe site-ul lumeapecareodescoperi.ro și pe pagina de facebook Terra Magazin.

c) Câștigătorii vor fi anunțați pe site-ul lumeapecareodescoperi.ro și pe pagina de facebook Terra Magazin.

Organizator Editura CD PRESS